Výroba bioplynu

1. Hydrolýza

Hydrolyzní štěpení makromolekulárních látek (tuků, bílkovin, uhlohydrátů) za přítomnosti bakterií na jednodušší sloučeniny (mastné kyseliny, jednoduché cukry, aminokyseliny)

Při tomto procesu se rovněž vyvíjejí další produkty (acetát, vodík), které jsou přímo využity metanogenními bakteriemi a CO2.

2. Acetogeneze

Další rozklad kyselin a alkoholů za přítomnosti acetogenních bakterií za produkce kyseliny octové, oxidu uhličitého a vodíku.

2. Acidogeneze

Představuje další štěpení látek vzniklých z hydrolýzy za přítomnosti acidogenních bakterií na jednoduché organické kyseliny a alkoholy.

Při tomto procesu se rovněž vyvíjí acetát a vodík, které jsou přímo využity metanogenními bakteriemi. Dalšími produkty jsou amoniak, sulfan, CO2. apod.

4. Metanogeneze

Závěrečný krok anaerobního rozkladu, kdy z kyseliny octové, vodíku a oxidu uhličitého vzniká methan (CH₄). Tento krok zajišťují anaerobní organismy, citlivé především na náhlé změny teplot a pH.