Výměna rychloběžného míchadla

Ve středu 19. června proběhla na jednom z našich fermentorů výměna rychloběžného míchadla o výkonu 11kW. Výměna byla nutná z důvodu závady stávajícího míchadla a zajišťovala ji pro nás dodavatelská firma Weltec. Bylo nezbytné snížit hladinu ve fermentoru
o minimálně 90 cm, aby bylo celé míchadlo vč. jeho upevňovacích čepů nad hladinou. Uzavřeli jsme ventil plynového potrubí fermentoru a ventil plynového potrubí propojující plynojemy, vypnuli střešní ventilátor a otevřeli výpustní ventil vzduchu. Všechna míchadla byla vypnuta. Provedli jsme dále demontáž gumového pásu v potřebné délce na obě strany od míchadla a krycího trapézového plechu tak, aby byla možná manipulace s kabelem míchadla. Uvolnili jsme i upevnění střechy a vypustili vzduch z meziprostoru membrán. Díky tomu nám bylo umožněno nahlédnout shora do vnitřku fermentoru. Po všech nezbytných odborných krocích došlo následně pomocí jeřábu k výměně míchadla.

Prohlédněte si celou galerii