Vær hilset!

Zase tu máme jeden pozdrav! Odkud k nám přijel tentokrát? Pozdravili nás jím studenti z Dánska, když se přijeli podívat na náš nový kravín do Bělé.

Dánsko je drsná země mnoha ostrovů s bohatou historií, vysokých lidí a mimo jiné zaujímá přední příčky v počtu prasečích farem. V roce 2020 jich bylo téměr 3 000 a dohromady chovali 13 000 000 prasat. Počet farem však průběžně lehce klesá. Důvod je prostý. Modernizace a přechod na robotické technologie zvyšuje efektivitu chovů. Vepřové z Dánska je charakteristické nejvyšší kvalitou, která je dána neustálým zlepšováním podmínek, ve kterých prasata žijí. Nenechte se ale zmýlit, krávy v Dánsku chovají také, ovšem v mnohem menších počtech, než my tady v Čechách.

Vzdělávací systém pro žáky a studenty je sice podobný tomu našemu, ale malé rozdíly zde přece jenom jsou. Měli jste ve škole každý čtvrtek volno na to, abyste mohli pracovat na rodinné farmě? Studenti, kteří nás přijeli navštívít to takhle mají.