Učit se, učit se...

Naše firma byla vyzvána ke spolupráci se SŠ a VOŠ ve Vysokém nad Jizerou v programu Odborník z praxe, zaštítěný EU a MŠMT. Tuto nabídku jsme rádi přijali a je nám velkou ctí být součástí tohoto vzdělávacího procesu. Ve středu 16.1.2019 proběhla první 3 hodinová přednáška pro učební obor logistika. Celý blok je rozdělen na čtyři části a tak nás čeká ještě dalších 9 hodin programu.

Prezentace naší firmy a logistiky s ní spojené se statečně ujal pan Josef Chuchlík, jako majitel společnosti a pan Ing. Jaroslav Tichý, jako manažer logistiky.

Prezentaci jsme doplnili o praktickou ukázku sypkých materiálů, kde si žáci mohly osahat a vyzkoušet vlastnosti kamenů, písku či sole.