Účast na semináři - Digestát v zemědělství

Seminář byl zaměřen na problematiku hnojení digestáty a jejich deriváty fugáty a separáty v zemědělské výrobě. Probírala se diskutovaná účinnost digestátů jako hnojiv, rizika jejich použití na kvalitu půdy a vyplavení do podzemních vod včetně příslušné legislativity.

V minulém týdnu se pan Josef Chuchlík a Lukáš Hašek zúčastnili semináře pořádaného Výzkumným ústavem rostlinné výroby v Ruzyni na téma:

  • Ochrana půdy před degradací,
  • Používání digestátů z BPS v zemědělství a vliv jejich používání na kvalitu půdy a výnosy pěstovaných plodin.

I když se udává, že digestát je organické hnojivo, řadí se díky svým vlastnostem spíše k minerálním hnojivům. Z tohoto důvodu je velice nezbytné do půdy doplňovat organickou hmotu, která zajišťuje půdní úrodnost, lepší vsak srážkové vody, pufrační schopnost půdy, podporuje mikrobiální život v půdě a tím i lepší příjem živin pro rostliny.