Spolupráce se střední školou

Navazujeme spolupráci se Střední školou technickou a řemeslnou Nový Bydžov (www.sstrnb.cz). Tato škola je pro nás díky svým nabízením oborům z oblasti doprava, opravárenství, zemědělství takřka „ideál“. Hlavní myšlenkou je, že chceme vychovávat mladé odborníky již v době jejich studia. K čemu je přijímat obecné poznatky ve škole, když v praxi to pak může být úplně jinak? Tím samozřejmě nepodceňujeme význam vzdělání, prostě jenom nic nepřekoná to, když je teorie podložená praxí.

My nabídneme studentům možnost absolvovat praktický výcvik a umožníme jim setkat se s následující problematikou z oblasti OPRAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY (rostlinná výroba, živočišná výroba) a z chodu BIOPLYNOVÉ STANICE.

Rostlinná výroba

 • Diagnostika závad (komunikace s obsluhou zařízení, seznámení se s principem funkce zařízení)
 • Zvolení efektivního způsobu opravy (rozsah opravy, určit množství potřebných ND, tvorba rozpočtu opravy,…)
 • Seznámení se s technickou dokumentací (dílenské příručky, katalogy ND v tištěné i elektronické podobě)
 • Postup při objednávání ND (správná identifikace ND, objednání ND, komunikace s dodavatelem)
 • Provedení samotné opravy (postup při opravě, rozdělení pracovních povinností,…)
 • Dodržování bezpečnosti práce (ochrana zdraví, ochrana majetku)
 • Předání opraveného stroje (poučení obsluhy)

Živočišná výroba

 • Oprava vybavení stájí (zábrany, dopravníky, napáječky,…)
 • Chování se ve stáji (ohleduplný přístup ke zvířatům, perfektní úklid po skončení práce,…)

Bioplynová stanice

 • Seznámení se s principem BPS
 • Opravy technologie BPS

Praktický výcvik máme v plánu uskutečnit již v roce 2015 a Střední škola technická a řemeslná Nový Bydžov je prozatím první a jedinou školou, se kterou vyvíjíme komunikaci na toto téma. Prvním našim společným krůčkem bylo uspořádání Dne otevřených dveří pro žáky základních škol. Více informací naleznete na následujícím odkazu Den otevřených dveří. Věříme, že naše budoucí spolupráce přinese spokojenost oběma stranám.