Schůze řidičů

V pondělí 11. ledna 2016 se konala v Košťálově schůze vedení společností DS Holding, AD Mach, DS Pýcha a všech řidičů. Neboť je schůze povinná, sejde se nás tu vždy plno:) Na tomto pravidelném setkání jsou prezentovány výsledky společnosti, řeší se provozní záležitosti a samozřejmě zde mají řidiči prostor pro diskuzi. Během roku se setkáváme s řadou komplikací, na které je dobré řidiče upozornit a případně se jich snažit v budoucnu vyvarovat. Toto každoroční setkání je potřebné, abychom dělali práci, která povede ke spokojenosti jak řidičů, tak vedení.