Přeprava linky MZK

Víte, co znamená zkratka MZK? Je to Mechanicky Zpevněné Kamenivo. Na výrobu tohoto druhu kameniva existuje linka. Vážně obří linka. Jak velká? Tak, že na její přepravu a naložení jsme potřebovali 5 našich velkých aut a jeřáb k tomu!