Návštěva z výzkumného ústavu živočišné výroby

V úterý 7.3. 2023 se na naši robotickou stáj v Bělé přijeli podívat zástupci Výzkumného ústavu živočišné výroby v.v.i. v Praze, který je od svého založení v roce 1951 centrem výzkumu biologických a biotechnologických základů chovu hospodářských zvířat. Provádí základní i aplikovaný výzkum zaměřený na inovace a praktické využití poznatků v chovech hospodářských zvířat v oblasti genetiky, šlechtění, biotechnologie reprodukce, výživy, etologie a welfare zvířat, techniky a technologie chovů, managementu stád a ekonomiky živočišné výroby.

Pánové se zajímali především o technologii autonomního dojení DeLaval a jejího potenciálního uplatnění na experimentální farmě v Netlukách, kterou výzkumný ústav provozuje. Rovněž jsme diskutovali o pozitivech, které nám přináší využívání dalších technologických pomocníků, jako jsou např. obojky monitorující zdravotní stav zvířat, robotický přihrnovač krmení, napájecí automaty pro telata, atd. Prohlédli si dojící roboty a technické zázemí,  podělili jsme se s nimi o naše poznatky a praktické zkušenosti, které jsme za téměř 1,5 roku úspěšného provozování stáje získali. 

Naše pohodové stračeny ohromí snad každého návštěvníka, ať už z řad lajcké či odborné veřejnosti, a ani v tomto případě tomu nebylo jinak. Velmi pozitivně byla hodnocena stavba stáje samotné, především pak nadstandartní množství denního světla a prostoru ve skupinách, které dovoluje zvířatům projevovat jejich přirozené chování a předchází projevům stereotypníhochování příp. agrese. Všechny zúčastněné tak nejvíce překvapil neskutečný klid mezi zvířaty, který je ve stáji na denním pořádku 😁