Letošní senáže

První vlna senáží probíhala od 5. května do 5. června. Za tu dobu se nám podařilo sklidit 487 ha pícnin a vyrobit cca 5563 t zelené hmoty. Zbylých 50 ha ploch jsme dosušili a vyrobili 156 t sena. Do druhého kola senáží jsme vyjeli 23. června a pevně věříme, že počasí nám bude lépe nakloněno a podaří se nám vše sklidit během 15 dnů.