Jarní práce | 2021

V minulém týdnu nabraly zemědělské práce na obrátkách. Louky v Košťálově, v Bělé a Kundraticích jsou v letošním roce pro první seče připravené. Ozimy jsou minerální výživou zregenerované a nyní čekají na první fungicidní ošetření. V plném proudu běží přípravy pod jařiny, jako jsou jetelotrávy, jarní tritikale, jarní pšenice a oves.

Košťálov

Pole, které je nadohled od lomu, bude tento rok oseto kukuřicí. Před setím je pole vyhnojené chlévským hnojem 40 tunami na hektar a zorané.

Bělá u Staré Paky

Nad novým kravínem obnovujeme travní porost. Louku jsme rozdiskovali, pohnojili a zorali. V nejbližších dnech dojde ke strhnutí hrubé brázdy a zasetí jetelotravního porostu. Použili jsme 35 tun chlévského hnoje na hektar.

Kundratice

Na polích nad Kundraticemi je zasetá pšenice ozimá. V březnu byla regeneračně přihnojená ledkem (2 q/ha) a její kořenový systém jsme podpořili listovou výživou. Nyní připravujeme její první fungicidní ošetření.