Dětský den Severní letky

V sobotu 15. 6. 2019 proběhl v areálu firmy DS Holding a.s. - Jablonné v Podještědí, již druhý ročník Dětského dne Severní letky. Kromě dětí zaměstnanců, se ho k naší velké radosti znovu zúčastnili také děti z místního dětského domova.

Stejně jako vloni jsme dali dětem možnost vyzkoušet si práci s bagrem, okusit práci mechanika a svézt se terénním autem. Místní sbor profesionálních hasičů za vydatné pomoci svých kolegů z řad dobrovolných hasičů předvedli dětem zásah při dopravní nehodě, při které se naštěstí nikomu nic nestalo a náš figurant  mohl dál v pohodě pokračovat v zábavě. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem klukům ze severní letky a několika dalším kolegům v čele s naším šéfem a jeho ženou za obrovské úsilí, které věnovali přípravám a organizaci celého dne. Bez Vás by to nebylo, děkuji moc! 

Velitel Severní letky Míra

Za DS Holding velké poděkování Severní letce a hlavně "tahounovi" celé akce Mírovi, bez kterého by toto bezvadné odpoledne nebylo.

Prohlédněte si celou galerii