Čtvrtá seč za námi

V úterý 28. října 2014 jsme dokončili poslední sklizeň. Tentokrát jsme nesklízeli celou výměru, ale pouze ty pícniny, které bylo nezbytné před zimou zkrátit (narostlé kolem 20cm). Jinak bychom v následné seči měli spoustu nežádoucích nečistot a zaplísněného materiálu, který by nám degradoval krmení.

Sklidili jsme:

  • 223 ha z 479 ha trvalých travních porostů, z kterých jsme vyrobili 955 t zelené hmoty
  • 75 ha víceletých pícnin na orné půdě, z kterých jsme vyrobili 323 t zelené hmoty.

Hmotu jsme navozili do senážní jámy u bioplynové stanice v Bělé a využijeme ji jako jednu ze vstupních surovin při výrobě bioplynu. Foto ze senáží naleznete na následujícím odkazu Senáže 2014.