Co všechno se událo v Kunčicích minulý rok?

V lednu jsme se nenudili a mimo zimní údržbu místních komunikací jsme dokázali naložit posypovou sůl v celkovém množství 2 tisíce tun pro zákazníka Údržba silnic KHK. Navázali jsme úklidem haly jako přípravu na příjem volně loženého hnojiva LAD 27% pro naše zákazníky z řad zemědělců.

Celkový objem naskladněných hnojiv byl 1030 tun. Příkladem může být 225 tun ledku amonného s dolomitem, známého pod zkratkou LAD, nebo 304 tun hnojiva DAM, chcete-li kapalného dusíkatého hnojiva. Již od měsíce února dochází k výdeji hnojiv, vše záleží na počasí, a tak výdej probíhá podle potřeb zákazníka i mimo otevírací dobu.

Přivítání jara jsme oslavili prvním Motosrazem aneb „Přijeď, na čem můžeš“ pro naše zaměstnance a všechny kolegy z DS Holdingu. Odpoledne s občerstvením jsme strávili v soutěžním zápalu o ceny.

Během celého roku poskytujeme celoroční dopravu motorové nafty z naší čerpací stanice přímo ke koncovým zákazníkům v režimu ADR cisternovým vozem značky MAN. V zimních měsících dovážíme převážně do lyžařských areálů Skiresort Černá Hora – Pec, Vítkovice v Krkonoších, Benecko a Špindlerův Mlýn, rovněž dalším firmám zajištující zimní údržby měst a obcí. Od jara do podzimu jsou našimi zákazníky převážně okolní zemědělci a palivem zásobujeme techniku umístěnou v kamenolomech Lánov, Černý Důl a Královec. Nesmíme zapomenout na dodávky nafty pro techniku umístěnou na výstavbě D11 u obce Smiřice. Za celý rok Michal Vejnar dopravil k zákazníkům více než 2 miliony litrů nafty. Doprava ekopaliv probíhá naší dodávkou Ford Transit.

Nákladními vozy T815 a MB Actros převážně přepravujeme asfaltovou směs na výstavbu komunikací, dále nabízíme rozvoz uhlí s možností vykládky pásovým dopravníkem, v roce 2019 jsme dodali více než 600 tun. Přepravu kalů z jímek a domovních čističek zajišťujeme naší babičkou LIAZ cisternou.

Během celého roku s ohledem na vytíženost jsme v areálu dokázali vlastními silami vybudovat přístřešek nad vstupem do šaten, zvýšit vjezdová vrata do haly č. 2, vyrobit nové posuvné vrata do haly č. 1. Dále byl zrealizován nátěr střechy čp. 51, výměna vstupních dveří čp. 51 a doplnění osvětlení areálu. To vše je velkým přínosem pro naši partu šesti zaměstnanců DS Agro Kunčice, a.s.

Stanislava Mánková | manažerka střediska