Článek v Semilských novinách

V aktuálním čísle Semilských novin byl na straně 6. uveřejněn článek o našem Dni otevřených dveří, který se konal 9.10.2019.

Text článku:

Návštěva žáků ZŠ I. Olbrachta v rámci Dne otevřených dveří v DS Holding Ve středu 9. října vyrazili zájemci z 8. a 9. ročníku Základní školy Ivana Olbrachta Semily, p. o. na exkurzi v rámci Dne otevřených dveří v DS HOLDING do Libštátu. Mohli se tak v rámci rozhodování o budoucím povolání seznámit s provozem úspěšné společnosti s více jak 200 zaměstnanci. Setkání s praxí je pro žáky vždy velice prospěšné, mají možnost vidět uplatnění jednotlivých učebních a studijních oborů v realitě. Na programu byla nejen ukázka práce dispečerů na Cihelně, přehlídka techniky, budov, zvířectva a návštěva bioplynové stanice v Bělé u Staré Paky, ale i přehlídka spolupracujících středních škol. Samotní žáci i učitelé naší školy hodnotili akci jako velice vydařenou a přínosnou. Organizace celé náročné akce byla zvládnuta na výbornou, příkladný byl i přístup k dětem. Žáci a žákyně tak získali inspiraci pro svou budoucí profesní dráhu a někteří možná s překvapením zjistili, že poměrně nedaleko se nachází takto úspěšná prosperující firma, kde například mohou získat i praxi potřebnou pro své budoucí studium. Ještě jednou děkujeme za pozvání.

ZŠ Ivana Olbrachta Semily, p. o.