Chov včel u nás v agru

V březnu letošního roku jsme krátce informovali o některých skutečnostech, které nás vedli ke zřízení včelařského stanoviště v DS Agro Libštát, kde je v současné době 17 včelstev. Vzhledem k tomu, že na stanovišti včel by počet neměl být vyšší než 20-3O, je zde prostor k dalšímu navýšení počtů. Opět budeme postupovat využitím rojů a tvorbou oddělků.

Včelstva nejsou na stanovišti celý včelařský rok (dle rozdělení do fenologických období začíná podletím, následuje podzim, zima, předjaří, jaro a léto). Nelze tak učinit některé závěry k vhodnosti stanoviště a dopadu na včelstva samotná. Hodnotit lze snůškové podmínky jako uspokojivé, neboť při letošním velmi zvláštním roce, kdy počasí včelám nepřálo, byl medný výnos dobrý. Kvalita medu vynikající, což dokládá ocenění zlatou medailí v celorepublikové soutěži ČSV. Faktem je, že někteří včelaři med vůbec neměli, nebo jen tolik, aby pokryli vlastní potřebu. O rentabilitě z hlediska medné produkce pak nelze hovořit.

Užitkovost včel z hlediska opylovací činnosti je vzhledem současnému počtu včelstev a skladbě plodin těžko měřitelná. Je to dlouhodobá záležitost. Propolis a pyl nebyl vzhledem k výše popsanému komerčně produkován. Vosk byl používán pro zabezpečení nových plástů u rojů a oddělků. Bude tomu tak prozatím i do budoucna, neboť navyšování počtů včelstev znamená navýšení počtu plástů ve včelstvech.

Nástup včelařského období „podzim“ (charakterizován rozkvětem ocúnu), byl pro včas a řádně nakrmená včelstva, příznivý. Pole hořčice vyseté na zelené hnojení, poskytla včelám poslední nabídku pylu, tolik potřebného pro zdárné zimování. V současné době provádíme nařízená protivarroázní, opatření. Diagnostické ošetření signalizovalo značné zamoření roztoči. Bylo nutné přijmout příslušná opatření. Ukazuje to na problémy v dodržování stanovených metodik pro ošetřování. Vzhledem k tomu, že včelstva jsou v kontaktu s včelstvy na značném území, bude nutné velmi úzce spolupracovat s místními včelaři. Tato spolupráce je v počátcích a musíme doufat, že se bude rozvíjet. Jedině zdravá včelstva jsou zárukou plnění poslání včel.

Čeká nás zima a předjaří, které dokončí včelařský rok včelstev na stanovišti v Libštátě. Doufáme, že tato pro včelky nejnáročnější období úspěšně překonají. Včelař průběžně kontroluje stanoviště, dokončí ošetřování včelstev proti Varroáze, provádí údržbu zařízení a vyrábí vše potřebné pro nadcházející včelařský rok.

Jiří Horáček (náš včelmistr)