Chov včel DS Agro Libštát 2019

 Z pohledu fenologického rozdělení včelařského roku začíná regenerační období – podletí. Hlavním znakem začátku včelařského roku jsou žně. Známé je pořekadlo "ženci na pole, včely z pole". Je to období bez hlavních snůšek, kvete pámelník, kustovnice, světlík a slunečnice.

Množství plodu pomalu klesá, včelstva se připravují na zimu přemísťováním zásob. Vytváří se ostrá hranice mezi letními a zimními včelami. Život u včel do podletí byl z mého pohledu velmi složitý. V jarních měsících vlivem nízkých teplot nebylo naplněno očekávání jarní snůšky, což se odrazilo v malém množství květového medu. Rozvoj včel nebyl až tak intenzivní, stavební pud bylo nutno pečlivě sledovat. Konstatuji, že se mi podařilo zabezpečit obměnu díla. V té době nikdo netušil, že se blíží pohroma pro většinu včelařů v naší lokalitě – snůška „cementového“ medu. Trisacharid melecitóza způsobí, že med lze velmi obtížně vytáčet. Musí se pečlivě sledovat proces tuhnutí v plástech a podle něj řídit vytáčení. Je to velmi časově a fyzicky náročné. V chovatelské práci jsem  musel řešit ztrátu inseminované matky.

Do získání nové od Výzkumného ústavu včelařského jsem chovný materiál pro umělý odchov matek čerpal z vlastního chovu. Aby těžkostí nebylo dost, byla v okrese Semily objevena hniloba  včelího plodu (nebezpečná nákaza podléhající hlášení). Ohnisek nákazy postupně přibývalo a to se promítalo do ochranného pásma. Pro mě to znamenalo hodně omezení a práce navíc. Vzhledem k tomu, že se SVS omezila jen na vydání zvláštních opatření a nereagoval ani ČSV, vešel jsem do kontaktu s pracovníkem Výzkumného ústavu včelařského a spolu s okresním předsedou ČSV zorganizoval dne 8.8.2019  seminář k problematice hniloby včelího plodu s cílem obeznámit včelaře s danou problematikou.

 Na včasném provedení všech potřebných zásahů ve včelstvech v této době závisí úspěch v příštím roce. Krmím včelstva aby zásoby neklesly pod 5 kg, dokončuji výměny matek, pozornost věnuji záložním včelstvům, připravuji se na léčení včel atd.

Včelař Jiří  Horáček