Chov včel DS Agro Libštát

Uběhl rok 2017 a z hlediska života včel nastupuje jaro včelařského roku 2017-2018.  Začátek včelařského roku (podletí a podzim) byl ve znamení důsledných prohlídek včelstev s důrazem na sílu včelstev, přítomnost kvalitní matky a stav zásob. V této době již včelstva byla rozmístěna do pěti stanovišť.

Na stanovišti by měl zabezpečit jejich obživu a tomu odpovídající přínos medu. Bylo provedeno ošetření včelstev proti Varroáze v souladu s veterinárními předpisy, přitom třetí ošetření aerosolem bylo za použití kompresoru zapůjčeného ZO ČSV Libštát. Touto cestou chci poděkovat panu jednateli za jeho zapůjčení. V současné době očekávám výsledky vyšetření na spád roztočů od SVS ČR. V závislosti na klesání roztočů stanovím další postup v souladu s příslušnou metodikou. Poněvadž včelstva byla dostatečně zakrmena, lze vzhledem k teplému počasí očekávat, že již plodují. Doufám, že brzo dojde k takovému nárůstu teploty, která umožní prolet  včel.

V zimním období jsou včelstva v nepatrné aktivitě. Byla prováděna údržba nástavků. Proběhla výroba nových nástavků, výroba nových rámečků, tavení poškozených, starých souší a další činnosti nutné pro zdárnou činnost na stanovištích. Konstatuji, že součinnost s ČSV  Libštát je dle mého názoru dobrá. Moje účast na Výroční členské schůzi tomu snad napomohla, ale tím neříkám, že není co vylepšovat. Bez určité spolupráce zejména v oblasti ošetřování včel nelze dosáhnout dobrých výsledků.

Včelař Jiří Horáček