Bude v Čechách dostatek obilí?

Do roku 2022 jsme vstupovali s mnoha vizemi, jak dále efektivně rozvíjet naše zemědělství. Po poklidném lednu a únoru přišel turbulentní březen, který nám naservíroval jasné a nečekané překážky. Ať se jedná o nedostatek minerálních hnojiv z důvodu chybějících komponentů k jejich výrobě nebo otázku, zda jsme v obilí soběstační. Jsme? Či nejsme?

Potravinová soběstačnost

Slyšíme z mnoha stran různé odpovědi, a to je dobře. Je nutné si uvědomit, z jakého úhlu pohledu chceme nebo budeme chtít odpovídat. Soběstačnost našich zemědělských podniků, soběstačnost krajů, soběstačnost ČR, soběstačnost EU nebo soběstačnost celé Evropy je zcela odlišná. Do všech úrovní vstupují faktory obchodní, ekonomické, politické, ideologické, demografické, kulturní aj., proto nelze jasně odpovědět ano či ne, pokud neprovedeme hloubkové analýzy všech těchto rovin a nevytěsníme tzv. neznámé.

Sezóna vždy začíná přípravou luk a polí. Na fotkách testujeme novou techniku, která nám pomáhá neustále zlepšovat kvalitu půdy předtím, než zasejeme

Jak hospodaříme

Na základě interních analýz provedených v rostlinné výrobě víme, že obě agra (DS Agro Libštát a DS Agro Košťálov) jsou v obilí soběstačná s dostatečnými rezervami, tedy přebytky. Reakcí na březnové predikce bylo naše rozhodnutí, že zvýšíme plochy s pšenicí, abychom i my přispěli k vyšší soběstačnosti České republiky ve výrobě potravin. Místo tritikale jarního byla zaseta pšenice jarní a další prostory byly získány po snížení ploch jarního ovsa.

Fotky ze sklizně pšenice v Bělé u Staré Paky z roku 2019

A co bioplynová stanice

Celková plocha tedy činí 320 ha (v roce 2021 byla 170 ha) a očekávané výnosy kolem 2000 t. Polovina produkce je určena přímo k prodeji, druhá polovina pokryje potřeby živočišné výroby a bioplynové stanice včetně jejich potřebných rezerv. Budou-li příznivé podmínky především u bioplynové stanice, lze do prodeje uvolnit další obilí ze zásob činící i několik sta tun.

Bioplynová stanice plní velmi důležitou roli. Kromě hnojiva a separátu také vyrábí teplo pro haly s kuřaty, dílny a kanceláře

Budoucnost produkce potravin v České republice

Věříme, že se situace v naší republice uklidní a že hysterické prognózy se nenaplní. Naše zemědělství je prozatím zdravé, ale bude-li nadále politická reprezentace České republiky podkopávat a stěžovat rozvoj českého agrárnictví, může nastat situace, že my, jako stát, budeme v produkci potravinářského obilí nesoběstační. Bohužel, tento stav může přijít již brzy a nebude způsoben primární produkcí této komodity, ale až jejím sekundárním prodejem (přeprodejem, obchodem, ekonomikou).