Regenerační hnojení

Podívejte se za fotky z přípravy luk v Košťálově, v Bělé a Kundraticích pro první seče.