Regenerační hnojení

Podívejte se, jak připravujeme pole a louky nad Košťálovem, v Bělé a Kundraticích na sezónu 2021. Pěstování jetelotravních směsí, jetele, kukuřice, pšenice, tritikale jarní a žita může začít.